Ubezpieczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowym ubezpieczeniem, wobec czego każdy właściciel pojazdu, który podlega rejestracji, jest zobowiązany do posiadania owego ubezpieczenia. Również pojazdy, które nie podlegają rejestracji, ale poruszają się po drogach powinny takie ubezpieczenie posiadać.

Maksymalna kwota odszkodowania, jaką można uzyskać z Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej wynosi 5 mln euro przy urazach i szkodach wyrządzonych na osobie i odpowiednio 1 mln euro przy szkodach mienia.

Proponujemy każdemu kierowcy pełen pakiet ubezpieczeń OC, AC, NNW oraz Assistance.

Autocasco jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, które obejmuje zdarzenia losowe.

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Oferujemy Państwu kompleksowe ubezpieczenie mieszkań, domów oraz domów w budowie. W związku z różnorodnością produktów postaramy się dobrać odpowiednio szeroki zakres ubezpieczenia w atrakcyjnej cenie, który będzie gwarantował poczucie bezpieczeństwa. Państwa dobytek będzie chroniony w razie wystąpienia pożaru, zalania, kradzieży z włamaniem, przepięcia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie domu/ mieszkania obejmuje również:

 • mieszkanie i pomieszczenie przynależne do niego (np. piwnica, strych, miejsce parkingowe)
 • stałe elementy, czyli to, co jest w środku i czego nie da się zdemontować, np. podłogi, glazura, stałe wyposażenie łazienek
 • mienie ruchome (czyli m.in. meble, sprzęt RTV i AGD, dywany, ubrania, sprzęt fotograficzny, sportowy czy instrumenty muzyczne, biżuteria i inne)

W ramach Assistance w razie awarii w domu możesz liczyć na pomoc fachowców: m.in. hydraulika, elektryka, ślusarza i innych.

Ubezpieczenia na życie

Oferujemy Państwu szereg możliwości zabezpieczenia sytuacji majątkowej najbliższej rodziny poprzez ubezpieczenia na życie, m.in. również jako zabezpieczenie kredytu do banku.

W związku z tym, że wybór dobrej polisy na życie to istotna w skutkach decyzja finansowa, jej wybór powinien być przemyślany. Jego wagę można porównać do zaciągnięcia wysokiego kredytu hipotecznego. Lepiej też o takiej polisie pomyśleć nieco wcześniej, ponieważ w wieku emerytalnym Zakłady Ubezpieczeń niechętnie udzielają ubezpieczeń na życie, a jeśli się decydują - sumy ubezpieczenia są relatywnie niskie w stosunku do składki.

Ubezpieczenia działalności gospodarczej

Prowadząc działalność gospodarczą warto zabezpieczyć się, nabywając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Prowadzenie firmy wiąże się często z ryzykiem wyrządzenia szkody osobom trzecim. Nieprzewidziane wypadki i zdarzenia losowe mogą skutkować poważnymi konsekwencjami i stratami finansowymi.

Ubezpieczenia rolne

Rolnikom możemy zaproponować ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie upraw rolnych, ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium RP.

Ubezpieczenia przewoźnika

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców prowadzących zarobkowy transport na terenie kraju lub/oraz w ruchu międzynarodowym. Polisa obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody powstałe w przyjętych do przewozu towarach od momentu przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu, aż do momentu wydania jej odbiorcy:

 • za szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 Ustawy Prawo Przewozowe;
 • za szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo Przewozowe.

Dodatkowo można rozszerzyć ochronę o odpowiedzialność cywilną:

 • za szkody powstałe wskutek rozboju,
 • z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera,
 • za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się,
 • z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych (m.in. materiały wybuchowe, substancje toksyczne),

Ubezpieczenia podróżne

Wyjeżdżając za granicę– czy to na wypoczynek, czy też do pracy– warto mieć ubezpieczenie, które będzie chronić przed skutkami nagłych zdarzeń losowych. W tym zakresie zawierają się:

 • koszty leczenia
 • odpowiedzialność cywilna
 • utrata bagażu podróżnego
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • sprzęt sportowy

Inne ubezpieczenia

Jeżeli na naszej stronie nie znaleźli Państwo potrzebnego ubezpieczenia, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego. Informujemy, że nasza strona internetowa nie przedstawia wszystkich produktów, jakie oferujemy, a jedynie te najpopularniejsze.